Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
22.588.826,98 RSD
2.Zaduženje
5.138.051,98 RSD
3.Odobrenje
424.401,57 RSD
4.Novo stanje
17.875.176,57 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.12.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.12.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
4.711.190,68 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
284.979,60 RSD
3.Ostala plaćanja - Sredstva grada Novog Sada i Mf-Naknade za usluge koje vrši UT Bg
141.881,70 RSD
Ukupno:
5.138.051,98 RSD