Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.01.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.844.378,33 RSD
2.Zaduženje
693.392,33 RSD
3.Odobrenje
639.946,34 RSD
4.Novo stanje
8.790.932,34 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.01.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.01.2021. godine

1.Prevoz
60.512,94 RSD
2.Lekovi
514.806,36 RSD
3.Ostala plaćanja - Sredstva Grada
118.073,03 RSD
Ukupno:
693.392,33 RSD