Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.02.2017. godine

1.Prethodno stanje
8.847.669,96 RSD
2.Zaduženje
53.385,00 RSD
3.Odobrenje
190.729,00 RSD
4.Novo stanje
8.985.013,96 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.02.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.02.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
24.714,80 RSD
Ukupno:
24.714,80 RSD