Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.02.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.716.477,25 RSD
2.Zaduženje
162.285,86 RSD
3.Odobrenje
221.990,00 RSD
4.Novo stanje
6.776.181,39 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.02.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.02.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
50.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
112.285,86 RSD
Ukupno:
162.285,86 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 13.02.2023. godine