Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.02.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.289.388,04 RSD
2.Zaduženje
1.188,00 RSD
3.Odobrenje
250.972,29 RSD
4.Novo stanje
5.539.172,33 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.02.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.02.2024. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknada za usluge koje vrši UT Bg
1.188,00 RSD
Ukupno:
1.188,00 RSD