Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.03.2017. godine

1.Prethodno stanje
6.934.248,45 RSD
2.Zaduženje
181.098,00 RSD
3.Odobrenje
209.489,00 RSD
4.Novo stanje
6.962.639,45 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.03.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.03.2017. godine

1.
90.737,04 RSD
2.
29.212,67 RSD
Ukupno:
119.949,71 RSD