Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.03.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.417.294,39 RSD
2.Zaduženje
1.280.410,42 RSD
3.Odobrenje
262.760,00 RSD
4.Novo stanje
1.399.643,97 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.03.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.03.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
50.000,00 RSD
Ukupno:
50.000,00 RSD