Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.03.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.177.585,88 RSD
2.Zaduženje
2.717.055,71 RSD
3.Odobrenje
2.832.998,05 RSD
4.Novo stanje
4.293.528,22 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.03.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.03.2020. godine

1.Prevoz
2.066,66 RSD
2.Lekovi
1.736.692,21 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
896.646,84 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi - Fixit servis
40.000,00 RSD
5.Ostala plaćanja
41.650,00 RSD
Ukupno:
2.717.055,71 RSD