Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.03.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.377.362,02 RSD
2.Zaduženje
1.615.279,51 RSD
3.Odobrenje
208.894,00 RSD
4.Novo stanje
4.970.976,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.03.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.03.2019. godine

1.Lekovi van ugovora
1.615.279,51 RSD
Ukupno:
1.615.279,51 RSD