Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.03.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.191.554,88 RSD
2.Zaduženje
174.750,15 RSD
3.Odobrenje
238.059,56 RSD
4.Novo stanje
5.254.864,29 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.03.2023. godine

1.Lekovi
11.296,56 RSD
Ukupno:
11.296,56 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.03.2023. godine

1.Plate
3.144,16 RSD
2.Lekovi
11.296,56 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
660,00 RSD
4.Ostala plaćanja
159.649,43 RSD
Ukupno:
174.750,15 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 13.03.2023. godine