Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
6.287.814,31 RSD
2.Zaduženje
1.020.963,47 RSD
3.Odobrenje
179.963,00 RSD
4.Novo stanje
5.446.813,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.03.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.03.2024. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.020.323,23 RSD
2.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
640,24 RSD
Ukupno:
1.020.963,47 RSD