Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.04.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.635.393,31 RSD
2.Zaduženje
939.919,50 RSD
3.Odobrenje
156.641,00 RSD
4.Novo stanje
1.852.114,81 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.04.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.04.2017. godine

1.
945.868,35 RSD
2.
443.807,05 RSD
3.
5.490,00 RSD
Ukupno:
1.395.165,40 RSD