Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.04.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.845.237,35 RSD
2.Zaduženje
1.489.947,92 RSD
3.Odobrenje
1.615.988,33 RSD
4.Novo stanje
3.971.277,76 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.04.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.04.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
201.871,57 RSD
2.Ostala plaćanja
12.000,00 RSD
Ukupno:
213.871,57 RSD