Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.04.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.790.678,95 RSD
2.Zaduženje
48.467,26 RSD
3.Odobrenje
19.350,00 RSD
4.Novo stanje
4.761.561,69 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.04.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.04.2020. godine

1.Ostala plaćanja - UT
48.467,26 RSD
Ukupno:
48.467,26 RSD