Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.04.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.661.194,78 RSD
2.Zaduženje
761.952,79 RSD
3.Odobrenje
92.490,83 RSD
4.Novo stanje
6.991.732,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.04.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.04.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
553.130,14 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
208.822,65 RSD
Ukupno:
761.952,79 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 13.04.2021. godine