Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.04.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.551.870,65 RSD
2.Zaduženje
3.183.584,77 RSD
3.Odobrenje
2.954.710,91 RSD
4.Novo stanje
6.322.996,79 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.04.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.04.2022. godine

1.Lekovi
1.968.666,76 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
401.531,91 RSD
3.Lekovi van ugovora
734.131,22 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
79.254,88 RSD
Ukupno:
3.183.584,77 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 13.04.2022. godine