Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.05.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.349.661,82 RSD
2.Zaduženje
223.778,08 RSD
3.Odobrenje
52.392,85 RSD
4.Novo stanje
8.178.276,59 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.05.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.05.2020. godine

1.Prevoz
213.457,45 RSD
2.Lekovi
9.342,85 RSD
Ukupno:
223.778,08 RSD