Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.05.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.353.596,12 RSD
2.Zaduženje
40.841,02 RSD
3.Odobrenje
3.009.409,00 RSD
4.Novo stanje
7.322.164,10 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.05.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.05.2019. godine

1.Ostala plaćanja - Naknade za usluge koje vrši UT-Beograd
40.841,02 RSD
Ukupno:
40.841,02 RSD