Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.06.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.389.847,10 RSD
2.Zaduženje
64.080,00 RSD
3.Odobrenje
182.815,00 RSD
4.Novo stanje
3.508.582,10 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.06.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.06.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
461.908,50 RSD
Ukupno:
461.908,50 RSD