Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.06.2019. godine

1.Prethodno stanje
13.541.383,11 RSD
2.Zaduženje
5.220.089,43 RSD
3.Odobrenje
213.272,00 RSD
4.Novo stanje
8.534.565,68 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.06.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.06.2019. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
2.421.729,68 RSD
2.Energenti
2.241.219,32 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
557.140,43 RSD
Ukupno:
5.220.089,43 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 13.06.2019. godine