Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.06.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.294.317,68 RSD
2.Zaduženje
134.285,06 RSD
3.Odobrenje
6.076.493,34 RSD
4.Novo stanje
13.236.525,96 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.06.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
4.713.333,34 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
1.238.750,00 RSD
Ukupno:
5.952.083,34 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.06.2022. godine

1.Ostala plaćanja
134.285,06 RSD
Ukupno:
134.285,06 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 13.06.2022. godine