Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.06.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.883.270,55 RSD
2.Zaduženje
2.211.856,45 RSD
3.Odobrenje
262.527,70 RSD
4.Novo stanje
6.933.941,80 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.06.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.06.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.009.783,08 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
200.600,00 RSD
3.Ostala plaćanja
1.473,77 RSD
Ukupno:
2.211.856,45 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 13.06.2023. godine