Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.07.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.172.124.33 RSD
2.Zaduženje
974.028.20 RSD
3.Odobrenje
12.153.602.00 RSD
4.Novo stanje
14.351.698.13 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.07.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.07.2017. godine

1.Ostala plaćanja
12.605.628.00 RSD
Ukupno:
12.605.628.00 RSD