Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.422.490,30 RSD
2.Zaduženje
187.675,25 RSD
3.Odobrenje
316.173,72 RSD
4.Novo stanje
4.550.988,77 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.07.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.07.2020. godine

1.Lekovi
157.877,72 RSD
2.Ostala plaćanja - Uprava trezora
29.797,53 RSD
Ukupno:
187.675,25 RSD