Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.029.966,98 RSD
2.Zaduženje
315.357,11 RSD
3.Odobrenje
5.087.829,16 RSD
4.Novo stanje
12.802.439,03 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.07.2021. godine

1.Plate
3.550.189,08 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.410.116,82 RSD
Ukupno:
4.960.305,90 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.07.2021. godine

1.Plate
8.780,26 RSD
2.Prevoz
81.576,85 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
225.000,00 RSD
Ukupno:
315.357,11 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 13.07.2021. godine