Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
9.730.186,37 RSD
2.Zaduženje
1.089.477,47 RSD
3.Odobrenje
173.987,85 RSD
4.Novo stanje
8.814.696,75 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.07.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.07.2023. godine

1.Prevoz
1.087.679,19 RSD
2.Ostala plaćanja - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
1.798,28 RSD
Ukupno:
1.089.477,47 RSD