Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.08.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.337.777,47 RSD
2.Zaduženje
157.814,97 RSD
3.Odobrenje
153.517,00 RSD
4.Novo stanje
4.333.479,50 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.08.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.08.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
48.021,48 RSD
Ukupno:
48.021,48 RSD