Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.09.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.700.636,39 RSD
2.Zaduženje
3.102.962,72 RSD
3.Odobrenje
203.905,77 RSD
4.Novo stanje
3.801.579,44 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.09.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.09.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
137.997,16 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
201.852,00 RSD
Ukupno:
339.849,16 RSD