Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.09.2022. godine

1.Prethodno stanje
9.100.328,31 RSD
2.Zaduženje
2.033.998,69 RSD
3.Odobrenje
3.101.696,67 RSD
4.Novo stanje
10.168.026,29 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.09.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.356.666,67 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
2.976.041,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.09.2022. godine

1.Prevoz
1.240.883,53 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
614.222,96 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
178.892,20 RSD
Ukupno:
2.033.998,69 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 13.09.2022. godine