Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.09.2023. godine

1.Prethodno stanje
11.137.147,49 RSD
2.Zaduženje
1.305.130,87 RSD
3.Odobrenje
565.216,50 RSD
4.Novo stanje
10.397.233,12 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.09.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.09.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
344.880,00 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
219.345,50 RSD
3.Energenti
732.180,32 RSD
4.Ostala plaćanja
8.725,05 RSD
Ukupno:
1.305.130,87 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 13.09.2023. godine