Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.576.571,38 RSD
2.Zaduženje
334.022,92 RSD
3.Odobrenje
838.675,24 RSD
4.Novo stanje
5.081.223,70 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.10.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
590.701,35 RSD
Ukupno:
590.701,35 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.10.2020. godine

1.Plate
27.046,28 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
306.976,64 RSD
Ukupno:
334.022,92 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 13.10.2020. godine