Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.10.2022. godine

1.Prethodno stanje
13.292.027,76 RSD
2.Zaduženje
2.114.832,00 RSD
3.Odobrenje
155.256,00 RSD
4.Novo stanje
11.332.451,76 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.10.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.10.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
2.097.012,00 RSD
2.Ostala plaćanja
17.820,00 RSD
Ukupno:
2.114.832,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 13.10.2022. godine