Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.10.2023. godine

1.Prethodno stanje
14.104.439,71 RSD
2.Zaduženje
1.355.482,66 RSD
3.Odobrenje
158.820,00 RSD
4.Novo stanje
12.907.777,05 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.10.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.10.2023. godine

1.Prevoz
1.354.550,40 RSD
2.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
932,26 RSD
Ukupno:
1.355.482,66 RSD