Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.12.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.935.656,82 RSD
2.Zaduženje
906.073,01 RSD
3.Odobrenje
199.525,00 RSD
4.Novo stanje
4.229.108,81 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.12.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.12.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
136.536,00 RSD
Ukupno:
136.536,00 RSD