Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.11.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.052.859,47 RSD
2.Zaduženje
505.579,79 RSD
3.Odobrenje
2.725.496,89 RSD
4.Novo stanje
9.272.776,57 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.11.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.11.2019. godine

1.Prevoz
17.628,90 RSD
2.Lekovi
202.283,51 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
31.000,00 RSD
4.Lekovi van ugovora
254.667,38 RSD
Ukupno:
505.579,79 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 13.11.2019. godine