Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.11.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.773.201,55 RSD
2.Zaduženje
499.135,00 RSD
3.Odobrenje
1.773.386,63 RSD
4.Novo stanje
8.047.453,18 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.11.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.480.689,00 RSD
2.Energenti
175.797,96 RSD
Ukupno:
1.656.486,96 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.11.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
499.135,00 RSD
Ukupno:
499.135,00 RSD