Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.11.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.154.328,69 RSD
2.Zaduženje
339.734,54 RSD
3.Odobrenje
559.831,54 RSD
4.Novo stanje
12.374.425,69 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.11.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
339.734,54 RSD
Ukupno:
339.734,54 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.11.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
339.734,54 RSD
Ukupno:
339.734,54 RSD