Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.276.028,51 RSD
2.Zaduženje
1.218.415,68 RSD
3.Odobrenje
5.435.508,00 RSD
4.Novo stanje
10.493.120,83 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.12.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.12.2019. godine

1.Prevoz
5.775,00 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
460.608,08 RSD
3.Lekovi
301.655,97 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
150.000,00 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
80,64 RSD
6.Ostala plaćanja
300.295,99 RSD
Ukupno:
1.218.415,68 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 13.12.2019. godine