Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 13.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
13.984.293,56 RSD
2.Zaduženje
1.037.430,67 RSD
3.Odobrenje
649.649,00 RSD
4.Novo stanje
13.596.511,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 13.12.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 13.12.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
883.680,67 RSD
2.Ostala plaćanja
153.750,00 RSD
Ukupno:
1.037.430,67 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 13.12.2022. godine