Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.01.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.741.476,10 RSD
2.Zaduženje
442.759,79 RSD
3.Odobrenje
176.753,00 RSD
4.Novo stanje
6.475.469,31 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.01.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.01.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Uniqa - 137.653,05 - Telekom srbija - 50.000,00
187.653,05 RSD
2.Energenti - NIS
255.106,74 RSD
Ukupno:
442.759,79 RSD