Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.01.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.790.932,34 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
3.126.669,94 RSD
4.Novo stanje
11.917.602,28 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.01.2021. godine

1.Energenti
3.044.179,94 RSD
Ukupno:
3.044.179,94 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.01.2021. godine

Ukupno:
RSD