Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.01.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.862.654,53 RSD
2.Zaduženje
19.485.467,73 RSD
3.Odobrenje
18.566.169,22 RSD
4.Novo stanje
6.943.356,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.01.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
18.436.098,10 RSD
Ukupno:
18.436.098,10 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.01.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
19.212.080,46 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
273.387,27 RSD
Ukupno:
19.485.467,73 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 14.01.2022. godine