Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.02.2020. godine

1.Prethodno stanje
9.125.318,23 RSD
2.Zaduženje
3.582.426,26 RSD
3.Odobrenje
4.403.754,15 RSD
4.Novo stanje
9.946.646,12 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.02.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
2.067.894,47 RSD
2.Energenti
1.551.672,65 RSD
Ukupno:
3.619.567,12 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.02.2020. godine

1.Prevoz
270,00 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
877.538,17 RSD
3.Lekovi
576.089,03 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
1.553.567,07 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
574.961,99 RSD
Ukupno:
3.582.426,26 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 14.02.2020. godine