Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.02.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.808.138,61 RSD
2.Zaduženje
2.655.201,37 RSD
3.Odobrenje
243.120,69 RSD
4.Novo stanje
6.396.057,93 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.02.2019. godine

Ukupno:
0.00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.02.2019. godine

1.Energenti
2.655.201,37 RSD
Ukupno:
2.655.201,37 RSD