Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.02.2022. godine

1.Prethodno stanje
13.832.602,45 RSD
2.Zaduženje
9.857.821,90 RSD
3.Odobrenje
2.216.579,43 RSD
4.Novo stanje
6.191.359,98 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.02.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.02.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
7.987.571,40 RSD
2.Lekovi
1.621.273,94 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
248.976,56 RSD
Ukupno:
9.857.821,90 RSD