Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.02.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.776.181,39 RSD
2.Zaduženje
489.581,40 RSD
3.Odobrenje
165.641,00 RSD
4.Novo stanje
6.452.240,99 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.02.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.02.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
489.581,40 RSD
Ukupno:
489.581,40 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 14.02.2023. godine