Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.02.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.539.172,33 RSD
2.Zaduženje
756.760,50 RSD
3.Odobrenje
238.635,00 RSD
4.Novo stanje
5.021.046,83 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.02.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.02.2024. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
755.853,75 RSD
2.Ostala plaćanja
906,75 RSD
Ukupno:
756.760,50 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 14.02.2024. godine