Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.03.2017. godine

1.Prethodno stanje
6.962.639,45 RSD
2.Zaduženje
119.949,71 RSD
3.Odobrenje
342.768,00 RSD
4.Novo stanje
7.185.457,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.03.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.03.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
350.135,84 RSD
Ukupno:
350.135,84 RSD