Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.03.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.083.791,31 RSD
2.Zaduženje
56.643,30 RSD
3.Odobrenje
746.262,57 RSD
4.Novo stanje
6.773.410,58 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.03.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
581.676,64 RSD
Ukupno:
581.676,64 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.03.2022. godine

1.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji - NIS Gazprom
56.643,30 RSD
Ukupno:
56.643,30 RSD