Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 14.03.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.254.864,29 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
171.495,00 RSD
4.Novo stanje
5.426.359,29 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 14.03.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 14.03.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD